Stužková Tlačiť

 

Od vzniku videotvorby má firma Šelís pevné zastúpenie na trhu aj v oblasti výroby profesionálneho videa zo stužkových slávností. Študentom a profesorom sa snažíme ponúknuť naše bohaté skúsenosti s ich organizovaním. Radi pomôžeme pri zostavovaní ceremoniálu stužkovej slávnosti, s choreografiami vystúpení študentov maturitných tried, ako aj s celkovou organizáciou podujatia.

Každý videozáznam začína ešte pred stužkovou slávnosťou. Na úvod je nakrútený dynamický videoklip so študentmi či chronologicky zdokumentovaný každodenný školský rituál v triede aj s  predstavovaním študentov s 3D titulkami a rôznymi počítačovými animáciami. Súčasťou triednej klasiky sú vo väčšine prípadov pečatenie triednej knihy a spomienková hodina s triednym profesorom. Celé je to doplnené vkusnou scénkou v réžii samotných študentov. Úvod je ukončený 3D animáciou študentskej pozdravenky a titulkami. Po predstavení vyzdobenej sály nasleduje ceremoniál stužkovej slávnosti, ktorý môže byť snímaný jednou, dvoma alebo viacerými kamerami súčasne. Neodmysliteľnou súčasťou videozáznamu sú tanečné výkony na parkete, polnočný akt rozdávania torty, zapaľovanie sviečok. Záver obsahuje dynamický zostrih toho najlepšieho z celého večera.

Ako dianie pred podujatím, tak aj celá stužková slávnosť sú nakrúcané profesionálnymi FULL HD kamerami a 3CCD DVCAM/DV kamerami SONY. Obraz a zvuk sú zaznamenávané na pásové a kartové pamäťové médiá. Spracovanie sa realizuje v nelineárnej PC strižni v HD alebo DV kvalite, podľa vopred dohodnutých podmienok. Študenti majú možnosť vidieť výsledný videozáznam ešte pred archiváciou na nosiče, čím je možné urobiť prípadné zmeny podľa požiadaviek. Videozáznam je vypálený na diskové médiá Blu-Ray alebo DVD, ktoré obsahuje grafické obrazové menu (Disk Authoring).

Študenti majú na výber rôzne druhy grafických obalov a potlačí na DVD alebo Blu-Ray médiá. Podľa konkrétnych požiadaviek a počtu záujemcov určíme cenovú reláciu za ponúkané služby.